Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy » Programy i projekty realizowane » EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

TDCFfpkR9b5WV01w7seUaHMEAtwzUgDe4yXQay4S923UxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

PoBMaedICwkw3Zjr4GVt4-5NCC0M2tuHn9OrR5lAcpjUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

xyIwjxDS3CxDeJoaaJJzoE1ABtU1Ccoy-1ok-cZmxVfUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

gdYn_oBcBNjyykwSNV3bGOCk0oogLUZeHm8VNobVe9XUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

IbFFFCxTBkE8uGm8h1Wn449yE_DYkKhuwnPeTrOD75PUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

tXcASyZDsGzvG-867sgYbdzhddSWQTh3NjbtHupJRFPUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

oPbxnbGoUvwvXzyv8mC2OWz5fc-TbynkjwsQtwo2bB7UxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

ygXJAgE1Ef64UsjR7158AGLGvsYjW3X_Vw5KCXxvWbbUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

DtXYXBu8P2OiscTVhmYbk86LKZzXXxTiW4J-UzzbyL3UxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy projektu:

194 osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w tutejszym PUP, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

f) a także należące do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”

Planowane formy wsparcia oraz efekty:

- staże – dla 98 osób,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 47 osób,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – dla 25 osób,

- prace interwencyjne – dla 24 osób,

- poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

Wartość projektu:

w 2019 r.: 1 294 143,00 zł

w 2020 r.: 1 352 089,94 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2019 - 2020:

2 249 298,45 zł

W sprawie szczegółowych informacji nt. projektu należy kontaktować się z Działem ds. Projektów pod numerem telefonu 32 771 59 51.

Rekrutacja:

• staże (do sierpnia 2020)

– osoba bezrobotna - kontakt ze swoim doradcą klienta,

– pracodawca - kontakt pod numerami telefonów: 32 771 59 11, 32 771 59 36;

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (do wyczerpania środków finansowych – maksymalnie do listopada 2020)

– kontakt pod nr telefonu 32 771 59 15 lub ze swoim doradcą klienta;

• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (do wyczerpania środków finansowych – maksymalnie do października 2020)

– kontakt pod nr telefonu 32 771 59 15 lub ze swoim doradcą klienta;

• prace interwencyjne (do kwietnia 2020)

- osoba bezrobotna – kontakt ze swoim doradcą klienta,

- pracodawca – kontakt pod numerami telefonów: 32 771 59 11, 32 771 59 36.


2019.04.23

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (RPO IV)

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na założenie firmy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Dotacje RPO IV Lista osób zakwalifikowanych 2019.04.23


2019.10.30

Koszty uzyskania przychodów – stanowisko Instytucji Audytującej.

Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy utworzyli firmę lub stanowisko pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytującej, przekazanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

„Należy pamiętać, że Beneficjent nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały sfinansowane ze środków PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), RPO (Regionalny Program Operacyjny) lub jakichkolwiek innych środków publicznych. Powyższy sposób postępowania będzie uznawany za podwójne finansowanie wydatków.

Pełna treść pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w przedmiotowej sprawie jest dostępna tutaj:

Pismo WUP Katowice z dnia 18.10.2019 dot. kosztów uzyskania przychodów.pdf.

Kogo dotyczy informacja – „Ostatecznych Odbiorców Pomocy, w projektach, gdzie realizowane jest wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i dopuszczalna jest możliwość zakupu m.in. środków trwałych”

- czyli:

a) osób, które utworzyły firmy dzięki dotacji (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

lub

b) podmiotów, które utworzyły stanowisko pracy dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, realizował przedmiotowe wsparcie w następujących projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

a. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (IV)

b. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)

c. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (II)

d. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)

e. Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

a. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)

b. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)

c. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)

d. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)

Informacje, czy uzyskane wsparcie było realizowane w ramach projektu znajdują się w umowach dotyczących:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 W piśmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wskazano ponadto, iż:

„Zgodnie z informacją uzyskana od IK UP (Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa) proces weryfikacji rozliczeń amortyzacyjnych był przedmiotem uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z ustaleniami w proces weryfikacji kwestii amortyzacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji, zostaną zaangażowane Izby Administracji Skarbowej.

IK UP zobowiązała się do przekazywania ww. Izbom informacji na temat przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z programów operacyjnych polityki spójności – co pozwoli administracji skarbowej na weryfikację, czy w ramach odpisów amortyzacyjnych nie są uwzględnianie aktywa objęte wcześniej dofinansowaniem z funduszy UE (Unii Europejskiej) oraz weryfikację progów udzielanej pomocy de minimis w związku z wartością odpisów amortyzacyjnych.”


2019.10.31

Lista podstawowa i rezerwowa osób do otrzymania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (RPO IV)

Zapraszamy do zapoznania się z listą podstawową i rezerwową osób do otrzymania dofinansowania na założenie firmy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje RPO IV Lista osób zakwalifikowanych 2019.10.31.pdf

Dotacje RPO IV Lista rezerwowa 2019.10.31.pdf

Utworzono: 2019-07-11 10:47 | Redagował: Paweł Karaś 2019-10-31 15:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 630
 • a7NxBVewDEqJp8wm_nXYlC7ro6gHqBmHNyxJ2iIghtRaIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • HBFaPr7ahElDS01FjnpbcXfy0bitHwtOIfH5aEkKW8VaIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • Sl5N_b5M-YSsyHTlODx0cxXEIY_yNoAiVBIHt6mxfe5aIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • fu8R5qNYjgM9o-xAtqPISa6apYB0rSBvWJFHRcyvTn9aIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • niwoCFVRaBisnxIQ4QwhR8IiqG7osZ3iBnDiyrovbWtaIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • Hj9eCSQnk0S4Ar9WaFX5b7WZ9eiP7RfDF6ENyK03ItdaIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • E45ijtwJfnucTsJvPvs0LDEIZTiKk-JGhHGHPWt1-vBaIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • udKzWSEgmlU3bCDODoaYn4zHRSQOySoncRhZuoSb7PpaIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • aKOaZUtOok9UM7aXeQhMA9BimDAO7E2rM64sLnTPKsNaIB2hjJeSz4g1m4fu1tdXSrT8bYVqQPwp6_kRaN8ZYcqaWntmNLGABOVS3bubNhv6c_Zf8A-RkDyhdNNJxD67

 • TYY7LR0kt3EEaFVZj1xosW9HOetJo6C2BY62Ya2lONzUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • UwN2T8HoJIiriv-yu2NTn4sQSEWT2OOTtKVyehL1Y_LUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • 9MD66o7oVBWvAW79Ussavd2GF0Y7xHlxC0e9T0vPYQjUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • oeejX_2L7Rz1N2Kq9CsFZZBCFqDm3a2ouiQqZp4LXK_UxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • aWbIWzUt9RnntI5hxqK8avSAzYg7l7DoRjhB_vkyOfLUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • SC_Ntrn-PT6kjYWvMe94KNW9QTznA5K5IKvbwP8R5Y7UxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • qeQq9ErEfhnVAcfCXZSu-0vUKCH66pu2Sc2omPByWzTUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • 5iiGn-VE2qNaJPTxbREKyiINf7VfarLfAzfYt8M9H8rUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • mKWt6qaaTW3mrmSwkU0UGpZNRfv6WoIKTyVoQEG3DBDUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • R9ejt0XMH_RrY_sOo84c8yiBik1L2jd844swQNaUWHjUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

 • vWK6TAlAN5Ak3AZZlg4Z7tUF9ThsvqTEXhea_mgVuQDUxvhvNI5g8xx1xe-RuPh_iuzUW7rOHFp3xWEcDuyoAAN25nmxb1cc48Q8Rk5O5YKw-0Lvy5L6-p7Ba9zXrWSL

Projektowanie stron: IntraCOM.pl