Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

luBlig9c2JyVaJfUbAQ2ucpDZ3NDTCGk-NCbw57uitfXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

Is2_724a6kjLlxBVLuEzdxkq5Ll_4ETVZxzE9OeilanXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

vEzTBnyjBwQ4_lxRQepKOJI6xbfGpkqX6nJRh4k0TUzXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

UIseuscT73BnaKpc0OewObQdQMuOiquH0YJL7QSWj8zXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

9lZK_Fgq4J-_Yl28SnOoIW71WWBFgElFFhc32GjmQHXXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

nHtO9g0-M9AN7RiM_J0AuwxSe9DYIjy4TIlONEcjf8DXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

7Myyc0tAo3xZ-kOVFEFcqKhCvtaxckk-8kSXhyWn62LXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

C5j1arcVkuAor555yRXdfFzTeJVm3Y_ro2jMlA7FWeXXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

hJMkK-xagu9-EePrSYIfda5jbOFvhnVdtByBbwo6F5PXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy pod warunkiem zarejestrowania we właściwym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej rejestruje oświadczenia:

 • pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a siedziba ich firmy znajduje się na terenie miasta Ruda Śląska,
 • osób fizycznych, jeśli miejscem ich pobytu stałego jest miasto Ruda Śląska,

wyłącznie na aktualnych drukach, dostępnych na stronie www.puprudaslaska.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy odbywa się w siedzibie Urzędu Pracy. Pracodawca zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi może zarejestrować  i odebrać oświadczenie osobiście, a w przypadku braku możliwości osobistego złożenia i odbioru, poprzez pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.

 

Obsługa pracodawców składających oświadczenia odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 07.30 do 14.30, w czwartki w godzinach od 07.30 do 17.00 oraz w piątki w godzinach od 07.30 do 14.00.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 10 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza niż 10 dni od dnia złożenia oświadczenia, nie zostanie ono zarejestrowane.

 

Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej rejestruje oświadczenia w terminie 2-10 dni roboczych od daty ich złożenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania, termin ten może zostać wydłużony do momentu wyjaśnienia sprawy.

Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej nie wylicza okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.

W przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy np. poprzez rejestrację oświadczeń,  w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, Urząd może odmówić zarejestrowania oświadczenia.

Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji wcześniej przyjętych oświadczeń, jeśli w toku dalszych czynności weryfikacyjnych wynikną okoliczności za tym przemawiające.

Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego, ZUS) o uzasadnionych wątpliwościach dotyczących składanych oświadczeń.

 

Zasady rejestracji oświadczeń

Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy składa oświadczenie wraz ze stosownym pouczeniem w dwóch egzemplarzach - w oryginale oraz kopii sporządzonej z oryginału. Kserokopie oświadczeń nie będą wykonywane w siedzibie Urzędu.

Oświadczenie i pouczenie powinno być wydrukowane na obydwu stronach tej samej kartki.

Aktualne druki oświadczenia i pouczenia są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej www.puprudaslaska.pl w zakładce „dla przedsiębiorców i pracodawców/dokumenty do pobrania”.

Złożone oświadczenie musi być wypełnione w sposób czytelny, pozwalający na zidentyfikowanie podmiotu powierzającego wykonanie pracy jak i cudzoziemca. 

Do oświadczenia należy dołączyć uzasadnienie dla braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, zawierające w szczególności opis procedury przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy rejestrowane oświadczenie oraz dokumenty poświadczające przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. W ramach uzasadnienia należy również szczegółowo opisać zakres obowiązków.

Wypełnione oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do rejestracji tegoż oświadczenia należy złożyć w kancelarii podawczej (pok. nr 1)

Podczas składania do rejestracji oświadczenia w Urzędzie Pracy pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - wpis do KRS lub wpis do CEIDG;
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL i adres zameldowania.

 

Rejestracja oświadczeń  jest bezpłatna.

Jeśli w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy znajdują się kandydaci spełniający wymagania stanowiska pracy urzędnik poinformuje pracodawcę o odmowie zarejestrowania oświadczenia oraz o liczbie kandydatów. Pracodawca może wówczas złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy odpowiednią ofertę pracy.

Po zarejestrowaniu oświadczenia podmiot przekazuje zarejestrowane oświadczenie cudzoziemcowi, które jest podstawą do uzyskania przez niego wizy w celu wykonywania pracy lub zezwolenia na pobyt czasowy. Po uzyskaniu tytułu pobytowego uprawniającego do podejmowania pracy podmiot zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zatrudnia cudzoziemca na takich samych zasadach jak polskich pracowników oraz na takich warunkach jakie podano w oświadczeniu. 

 

Rejestracja oświadczeń przez Agencje Zatrudnienia

Oświadczenie może zarejestrować agencja zatrudnienia jako podmiot powierzający pracę w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wówczas gdy zatrudnia cudzoziemca dla własnych potrzeb albo gdy świadczy usługi pracy tymczasowej.

Agencja zatrudnienia składająca oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wraz z oświadczeniem składa kserokopię wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wydruk wpisu ze strony www.kraz.praca.gov.pl.

W przypadku, gdy powierzającym wykonanie pracy jest agencja pracy tymczasowej, w  miejscu wykonywania pracy wskazuje się siedzibę pracodawcy użytkownika lub miejsca, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. 

Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do wskazania pracodawcy użytkownika, dla którego zostanie zarejestrowane oświadczenie.

Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Marta Zachara 2017-08-11 08:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2700
 • sIA-QeAR6wd91opwJWWl1UTxhqJVVRcOXKlmguQhKby3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • DD3TigkvkB7Hs2QKDA_GU3yJXiB6waU6hdjDeTc-cUO3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • vOrYm5g0vGScUSuLYERqCZ7BvFPYOjxqpiXJx5DUqw63gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • sBuxDjfnzAn5q1L2B3Uha5t701cpUmkHla7DtiRgGCa3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • EpeXYLDEfQfxUEPDwMDG9-t1vtn5WnUbKHQO2c9HL563gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • r0PSpdpa0JXC95W9bZfagr-vJtNP38fx1DTyA2BYaJG3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • QIksI13O2jhOX0ScnhBbbHwacdhwakZ4ZCWTAiKlN4O3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • Zt5wWaWt7QocMC-qU2apRXkEvlN9gjlMt1MavQXx0SK3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • cRmABgekinNBmOyfnVpKf4BFicUsSPgmkgen1vCFQ8e3gCGwBxjkbpr_gHExZShV7P-RR4NfSM3WNNFVeZft7GL3JRWFrHRnv9MuCFU3j2A5sMDFSFrRe2dP-UrWLorNt5URXIwRIH6r5LJe8Jguotoe2o8zxyik6UD1c-vvoCY

 • z2HAec51b-J7PuXQjRY0hFjHG9BWO4oe2DHrH1Q4sM7XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • JFjNlNb0bSSp-OHI4KbR-5MdWjB3bDREoNIQMEgyGQ_XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • 9cpRkQjBtqILggUK23KsOoBcM9tLgEaCwQRl8rm98gHXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • KNpKZMgiaOVuHaISt8cC6IbiwPXIFsMQwY2jCp0SccDXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • I_hDw7V430Vqt57fgLxuvlersk8AHZHWe5CAEfNL_PvXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • 5tdDScoe1iDhRxlKvumNk1Vx4KBdw8Y903mIY749rGPXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • uHUuuvYRuA8S9uK056Vd7L6lNkFcecApUfhnUGLCQq3XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • ZKkWL6cdBcpQ4cGh4krSuJMAV_GG5QGjdEyTAYqaOiHXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • BZcd8AgA0Y57qwKyzog-I_FW6dmOJ18pR2kexA94gpnXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • Gvav6_Y72ZuWE5JeuL95tUAtc33Zqg0yUvaDzVDHil3XhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

 • dj6CGauDQnDvo4EpHQyXEaS11DdVpFgpXulYJuOYUdvXhGuoOlCTJb-OAE6ieiFBo1xA5fdpFjOXyvRjbWx02yfkqzJ3O_SphDSHsWkJ20AxGob0v8vdOvtSJA3orI7whD9Ovm5q4mEao8vYaWdmg7So8N8nxVj3bZCSqfNssWM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl