Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

lvbPu8M3aTnGDAK-0iOLr5ywYmz_Z1cOOu5_nT_nuOcyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

f7T4NrrYUGeBw0CTAJ21ayLt3gyfHt-f_Gxl3Kcr1qIyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

hpg4JNKjkf0zKzRsmIm4Tryt37tya2O3e1ALGuJ9BXIyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

f581dIK-lN9bLoTTtftl99V9VBP51N5oWExk3pPIiUQyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

mUx0W-6DsZB2sU370BFZHnur0dpFRT-H3b3Pvh-oVjgyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

WC7mpyQUZ_yHiX_nMkyFJoBMnESGQZ5sytIpBWmabVAyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

XaLgM4-mB7SBvGbsnpFgokbfdgQFj6TcrkzkND3hpYYyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

K5IpF9r0oU07NCiCmI8CspMNP0Ym48yildzO3AFlQAwyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

-CeiUZNACGn5aDJ7p7gIq5dw2P8IWz7SBMIx11Jc8QYyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec (art. 87 ust. 2 ustawy):

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec:

1)   posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

2)  będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;

3)  będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)   posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

5)  przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1–4;

6)    posiadający ważną Kartę Polaka;

7)    ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub będący małżonkiem, w imieniu którego został złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy, pod warunkiem posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8)    uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9)    w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

Utworzono: 2012-08-02 09:29 | Redagował: Izabela Szweda 2014-05-27 11:28
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2140
 • NwwA2oaXrUjdtlCwET5knNoWz41YspiWUAfveGYCeXMyYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • W2YiN8zQTAJs7dt_iiEO0SEdW8aHQOs8WCY9iaqjcd0yYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • 57ruQqH7slviS6nrnpt_RhQDZ_3yF6ONfM6u4BB2R7IyYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • -FiKJPVJl0iYBBy_k8uDmmm3A1AFZUpBLE9Mbg6mOhYyYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • 2ECxOt_Oj1VQwGTiVzpIsrvoUa9jUIKRPj3OGWGBhA0yYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • ymldZIa80gyH_mN5I22dveVmL3xakPKzONBcNG2CHqYyYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • 7Eke94sCTS69ikbV-JKDv8lX7VjmB2iJK_EPnlYLajoyYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • YdkpjwjdFf0sXwplRQuDqZfVmbRN4RWmJRfP2TAIwXIyYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • Bj8OuIFS5KaxSnXifA5UCdK2krSLJovFOPw0Dnsh40AyYOCDRXZqH2iV_6-YeE7FBCMTmlN_yZoqW8PxXII7920fIVFtauEOZkah_05zKMHx25hEkKxuY5x4oT-WohrS

 • 3lIpustqmMdg9wSRCLjWos6LkzfftN67K4Didb418KIyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • AjY0K29inyCTwgK0ZOljrhSTn_IIR4gCFRTvqhF2UOIyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • j_FlXuJcXwEjgyrkEFRWAI-F84Bl1liZEZrfjTmDDioyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • 6tvbbBzK3CCIrDagq-BuWE3nJc88kzKdZH2RDEYV5-UyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • sYfDDghfCJJA2Syvx_xPyqxb58ZHkNLI80eWIIFjas8yW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • HXEyxgIHxIUKzRY0YmzK1t27T_2TKYklTEt27Yj1L7cyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • aH8V4cTT4NNddFNPThWxjoVlor28Nu6CQFg_7zMJ16gyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • cjIV6yGcZ-DGXkYVR79DLJpS3B23TlOjE3u4IvQWRlsyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • P6wWDZ_0GttJGSJ_-QpClkcn7G_yMRluTiBcXCpXD-UyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • 2YZnd8C3_ydRt8FEu7eXIOXq-op8iE2GmcsnSoab3PMyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

 • fJD_D_IIyIRMv-iR6dJ7aoszNAjl2bBP98hNZNqtK6MyW_gtrUxu4rTL6kk-wxmaYhxzitbkFC_T8YulQ1tlVazmwaz7SkasiOd0z9D4_-ZAr6qsCLYyb2ubkOVVRnl7

Projektowanie stron: IntraCOM.pl