Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Czytaj treść strony: Alt i 4
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

Inne finansowe formy wsparcia

 FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI

Urząd pracy, na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.

Osoby uprawnione:

 1. bezrobotni,
 2. poszukujący pracy, który:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, pod warunkiem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Podstawą sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest umowa na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawarta z osobą uprawnioną. Przedmiotowa umowa w szczególności określa:

 1. nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
 2. kwotę finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
 3. finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
 4. zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
 5. zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub o uzyskaniu licencji i do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Urząd pracy może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu poniesionych przez osobę uprawnioną kosztów przejazdu na egzamin.

 

Podstawa prawna:
 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja  2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2014r., poz 667).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Lucyna Miemiec specjalista ds. rozwoju zawodowego  32 771 59 12  karu[at]praca.gov.pl
 Agnieszka Dyrda  specjalista ds. rozwoju zawodowego  32 771 59 17  karu[at]praca.gov.pl
Utworzono: 2012-08-02 10:30 | Redagował: Danuta Hein 2017-12-28 13:53
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5201
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNQSuIAAViQlE6PXS5WfmSezsye-N4-4GuMyRQmscsH3A

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOP45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2P45uxyLxBQJF6G4ft27Ul3XU0n4Z1lHjQ2Ix3ALvYAg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl